WSPÓŁTWORZYMY SUKCES NAUKI

Od wielu lat współpracujemy z polskimi jednostkami naukowymi w procesie kategoryzacji m.in. ograniczając skutki zmiany algorytmu podziału dotacji.


Wielokrotnie udało nam się poprawić kategorie naukowe w uczelniach, Instytutach PAN i instytutach badawczych dzięki unikalnej wiedzy naszych ekspertów w zakresie ewaluacji instytucjonalnej i wykorzystaniu autorskiego systemu SCIENCE WIZARD

Zgodnie z ustawą o finansowaniu nauki jednostce naukowej przysługuje prawo odwołania od przyznanej kategorii. Poddając ankietę dogłębnej analizie określimy osiągnięcia kwalifikujące się do procesu optymalizacji, wykonamy niezależną ocenę ewaluatora i przedstawimy solidne argumenty w treści odwołania.

O nas

★ Jesteśmy jedną z wiodących polskich firm w zakresie ewaluacji nauki. Zespół naszych ekspertów to najlepsi specjaliści w zakresie ewaluacji – praktycy oraz analitycy, którzy swoje doświadczenie zdobywali w krajowych i międzynarodowych instytucjach, a także w organach państwowych.
★ Ważnym obszarem naszej działalności są dedykowane rozwiązania, w tym ScienceWizard będący specjalistycznym systemem zarządzania parametryzacją i oceną osiągnięć pracowników. System stworzono dla jednostek chcących uzyskać jak najlepszą kategorię naukową, od której zależy wysokość dotacji.

Dlaczego miałbyś z nami współpracować?

★ Rozumiemy potrzeby jednostek. Wiemy, że sukces osiąga się tylko przy systematycznym i kompleksowym analizowaniu własnych osiągnięć. Pomoże w tym wykorzystanie systemu ScienceWizard oraz nasza wiedza ekspercka.
★ Współpracujemy z jednostkami, które dzięki naszej pomocy poprawiły wcześniejszą kategorię lub udoskonaliły procesy zarządzania parametryzacją.
★ Nasi eksperci uczestniczyli we wcześniejszych ewaluacjach jednostek i czasopism naukowych.

Rozwiązania dla podmiotów nauki

Wiemy jak istotne jest kierowanie jednostką, dbałość o jej prestiż, wysokie wskaźniki ewaluacyjne i finansowanie. Oferujemy modele współpracy dostosowane do potrzeb jednostki. Wszystkie propozycje są przygotowywane z myślą o zapewnieniu jak największych korzyści i satysfakcji naszych partnerów.


Ewaluacja
 • Kompleksowa ocena jednostki ministerialną kartą oceny
 • Zarządzanie parametryzacją
 • Ocena pracowników naukowych
 • Prognozowanie kategorii naukowej

Ekspertyzy i Raporty
 • Badanie kluczowych obszarów działalności naukowej jednostki
 • Tworzenie raportów w czasie rzeczywistym pozwalających skutecznie obserwować i analizować trendy

Doradztwo
 • Usługi doradcze w zakresie zarządzania nauką w jednostce
 • Kształtowanie efektywnego wyniku ewaluacji ministerialnej
 • Optymalne wykorzystanie aktywów jednostki

Science Wizard
 • Wsparcie w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej
 • Innowacyjne zarządzanie nauką pozwalająca zaoszczędzić czas oraz pieniądze

System Science Wizard


W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie Polskiej Nauki stworzyliśmy unikalne narzędzie indywidualnej oceny parametrycznej jednostki. Jednostki mogą dokonywać systematycznego przeglądu własnych osiagnięć i dorobku pracowników poprzez ministerialną kartę oceny, symulując wynik ewaluacji i prawdopodobną kategorię naukową.

Potencjał jednostki i ocena pracownika naukowego

KARTA OCENY

★ Generowanie karty oceny jednostki zarówno według starych jak i nowych zasad oceny.
★ Tworzenie analitycznej karty oceny dla dowolnej grupy pracowników i wybranych osiągnięć.
★ Porównanie jednostki z wybranymi jednostkami referencyjnymi.

Lista czasopism naukowych

OCENA PRACOWNIKA

★ Prowadzenie systematycznej oceny pracowników według wewnętrznych schematów oceny oraz ministerialnych kryteriów oceny.
★ Przyjazna sprawozdawczość osiągnięć z dostępem do własnego profilu
★ Transparentny proces oceny i dostępność raportów na żądanie.

Rozporządznie MNiSW 2017

PROGNOZOWANIE KATEGORII

★ Estymacja kategorii naukowej na podstawie dotychczasowego dorobku jednostki.
★ Wskazania obszarów atywności naukowej wymagających poprawy w celu uzyskania oczekiwanej kategorii.
★ Rekomendacje i sugerowane kierunki wzmocnienia potencjału jednostki.

Zapewniamy wsparcie w ewaluacji 2026

W minionych procesach oceny parametrycznej jednostek naukowych pomogliśmy szeregu uczelni i instytutów z różnych dyscyplin naukowych. Na naszej współpracy skorzystały podmioty nauki z Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Lublina, Rzeszowa, Katowic, Szczecina i wielu innych miast. Nasza pomoc odbywała się zarówno na etapie składania ankiet ewaluacyjnych, jak i podczas procesu odwołań od przyznanej kategorii naukowej.

Sukcesy mierzone są ilością uzyskanych kategorii, wydanych opinii i ekspertyz, a także postępowań administracyjnych w drodze odwołań od przyznanej kategorii naukowej. Do dyspozycji oddajemy unikalny zespół złożony z ekspertów z każdej dyscypliny, analityków, specjalistów od POL-on, programistów i prawników.

measurement_icon

Kontakt


Napisz do Nas

Lokalizacja:

Aleje Jerozolimskie 125/127 lok. 601B

Telefon:

604 467 877

Wiadomość została wysłana poprawnie. Skontaktujemy się niezwłocznie.

Uzupełnij pole "nie jestem robotem"!

Zaznacz, jeżeli chcesz otrzymać kopię wysłanej wiadomości

Copyright © 4Medicine 2022. Based on Mobirise