WSPÓŁTWORZYMY SUKCES JEDNOSTEK

Od wielu lat współpracujemy z polskimi jednostkami naukowymi w procesie kategoryzacji m.in. ograniczając skutki zmiany algorytmu podziału dotacji.

Przez ostatnie miesiące wspieraliśmy kompleksowo jednostki w przygotowaniu do oceny parametrycznej, wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów oraz autorski system SCIENCE WIZARD.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu nauki jednostce naukowej przysługuje prawo odwołania od przyznanej kategorii. Poddając ankietę dogłębnej analizie określimy osiągnięcia kwalifikujące się do karty oceny, wykonamy niezależną ocenę ewaluatora, co będzie podstawą do weryfikacji wyników parametryzacji lub odwołania.

Skontaktuj się z nami!
Ewaluacja pracowników naukowych oraz parametryzacja jednostki

O nas

★ Jesteśmy jedną z wiodących polskich firm w zakresie ewaluacji nauki. Zespół naszych ekspertów to najlepsi specjaliści w zakresie ewaluacji – praktycy oraz analitycy, którzy swoje doświadczenie zdobywali w krajowych i międzynarodowych instytucjach, a także w organach państwowych.
★ Ważnym obszarem naszej działalności są dedykowane rozwiązania, w tym ScienceWizard będący specjalistycznym systemem zarządzania parametryzacją i oceną osiągnięć pracowników. System stworzono dla jednostek chcących uzyskać jak najlepszą kategorię naukową, od której zależy wysokość dotacji.

Dlaczego miałbyś z nami współpracować?

★ Rozumiemy potrzeby jednostek. Wiemy, że sukces osiąga się tylko przy systematycznym i kompleksowym analizowaniu własnych osiągnięć. Pomoże w tym wykorzystanie systemu ScienceWizard oraz nasza wiedza ekspercka.
★ Współpracujemy z jednostkami, które dzięki naszej pomocy poprawiły wcześniejszą kategorię lub udoskonaliły procesy zarządzania parametryzacją.
★ Nasi eksperci uczestniczyli we wcześniejszych ewaluacjach jednostek i czasopism naukowych.

Rozwiązania dla jednostek


Wiemy jak istotne jest kierowanie jednostką, dbałość o jej prestiż, wysokie wskaźniki ewaluacyjne i finansowanie. Oferujemy modele współpracy dostosowane do potrzeb jednostki. Wszystkie propozycje są przygotowywane z myślą o zapewnieniu jak największych korzyści i satysfakcji naszych partnerów.

Jednostki naukowe - parametryzacja i ewaluacja

Przygotowanie do oceny

★ Kompleksowa ocena jednostki ministerialną kartą oceny.
★ Zarządzanie parametryzacją.
★ Ocena pracowników naukowych.
★ Prognozowanie kategorii naukowej.

Karta oceny jednostki naukowej

Ekspertyzy i Raporty

★ Badanie kluczowych obszarów działalności naukowej jednostki.
★ Tworzenie raportów w czasie rzeczywistym pozwalających skutecznie obserwować i analizować trendy.

Zarządzanie nauką, optymalny wynik ewaluacji

Doradztwo

★ Usługi doradcze w zakresie zarządzania nauką w jednostce.
★ Kształtowanie efektywnego wyniku ewaluacji ministerialnej.
★ Optymalne wykorzystanie aktywów jednostki.

Ewaluacja Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Systemy IT

★ Wsparcie w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej.
★ Innowacyjne zarządzanie nauką pozwalająca zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

System Science Wizard


W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie Polskiej Nauki stworzyliśmy unikalne narzędzie indywidualnej oceny parametrycznej jednostki. Jednostki mogą dokonywać systematycznego przeglądu własnych osiagnięć i dorobku pracowników poprzez ministerialną kartę oceny, symulując wynik ewaluacji i prawdopodobną kategorię naukową.

Potencjał jednostki i ocena pracownika naukowego

KARTA OCENY

★ Generowanie karty oceny jednostki zarówno według starych jak i nowych zasad oceny.
★ Tworzenie analitycznej karty oceny dla dowolnej grupy pracowników i wybranych osiągnięć.
★ Porównanie jednostki z wybranymi jednostkami referencyjnymi.

Lista czasopism naukowych

OCENA PRACOWNIKA

★ Prowadzenie systematycznej oceny pracowników według wewnętrznych schematów oceny oraz ministerialnych kryteriów oceny.
★ Przyjazna sprawozdawczość osiągnięć z dostępem do własnego profilu
★ Transparentny proces oceny i dostępność raportów na żądanie.

Rozporządznie MNiSW 2017

PROGNOZOWANIE KATEGORII

★ Estymacja kategorii naukowej na podstawie dotychczasowego dorobku jednostki.
★ Wskazania obszarów atywności naukowej wymagających poprawy w celu uzyskania oczekiwanej kategorii.
★ Rekomendacje i sugerowane kierunki wzmocnienia potencjału jednostki.

SKORZYSTAJ Z NIEPOWTARZALNEJ OKAZJI
I PRZEKONAJ SIĘ CO ZYSKASZ DZIĘKI SCIENCE WIZARD


 • Oferujemy możliwość bezpłatnego sprawdzenia systemu SCIENCE WIZARD, który usprawnia
  funkcjonowanie jednostki naukowej i daje możliwość efektywnego przygotowania
  do najbliższej oceny parametrycznej.
 • Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do wersji demo.
 • Po zalogowaniu sprawdź przykładowe:
  • ★ Wskaźniki ewaluacyjne N, N0, 3N-2N0,
  • ★ Ankietę jednostki kompatybilną z nowym rozporządzeniem MNISW o ocenie jednostek,
  • ★ Kartę Kompleksowej Oceny Jednostki,
  • ★ Ocenę pracowników naukowych, wraz z bibliometrią i wskaźnikami naukometrycznymi,
  • ★ Raporty, analizy wielokryterialne oraz statystyki.
 • Przekonaj się jak potężnym narzędziem jest system SCIENCE WIZARD.
 • Konkuruj skutecznie z innymi jednostkami przygotowującymi się do parametryzacji ministerialnej.
 • Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie.

Skontaktuj się z nami


4 Medicine Rek Sp. k.
Aleje Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

530 599 519
604 467 877

Napisz do nas i zaproś nas na spotkanie

Wiadomość została wysłana poprawnie. Skontaktujemy się niezwłocznie.

Zaznacz, jeżeli chcesz otrzymać kopię wysłanej wiadomości

Copyright © 4Medicine 2016. Based on Ascend TemplateGarden